Menu
header photo

The Journey of Sinclair 948

firedtouch04's blog

firma de contabilitate in Sibiu - Act Consult Expert for Dummies

Top Guidelines Of Servicii de contabilitate - Expert contabil Bucuresti


.. ... ... ... ... ..., codul financial nr ... ... ... ... ......, din ... ... ... ... ..., avand contul nr ... ... ......, deschis la ... ... ... ... ... ... ..., reprezentata *)Se mai inscrie, in plus, mentiunea: inscrisa in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania cu certificat/carnet de membru nr ....../ ... ... ... ... ... de ... ... ... ... ... ... ..., cu functia de ... ... ... ... ... ... ..., in calitate de beneficiar, pe de alta parte, sau 1. 2. Intreprinderea/Asociatia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......, cu sediul in ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......, str ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... nr..., (localitatea )bloc ... ......, scara ... ... ..., etaj ... ... ..., apartament ... ......, sector/judet ... ... ... ......, posesoarea autorizatiei nr ... ... ...... din ... ... ... ... ..., eliberata de Primaria ... ... ......, codul financial nr ... ... ... ... ... ... ... ... ... din ... ... ... ... ... ..., avand contul nr ... ... ... ... ..., deschis la ... ... ... ... ... ... ... ..., reprezentata de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......, cu functia de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., in calitate de beneficiar, pe de alta parte, sau 1. nr ......, bloc..., scara ... ..., etaj..., apartament ... ... ..., sector/judet ... ... ... ... ... ... ..., posesorul autorizatiei nr ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... din ... ... ... ... ......, eliberata de Primaria ... ... ... ......, codul financial nr ... ... ... ... ... ... din ... ... ... ... ......, avand contul nr ... ... ... ... ... ... ..., deschis la ... ... ... ... ... ......, persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente, in calitate de beneficiar, pe de alta parte, sau 1. 2. D ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., domiciliat in ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., str ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...(localitatea)si al ... ... ... ... ... ..., posesorul buletinului/cartii de identitate seria ... ... ... numarul ... ..., eliberat de ... ... ... ... ...... la data de ... ... ... ... ..., cod numeric individual ... ... ... ... ... ..., in calitate de beneficiar, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2. 1. nr. 65/1994, cu modificarile si completarile ulterioare. In Acceseaza , prestatorul va da dovada de optimums diligenta si obiectivitate, folosind in acest sens cunostintele si experienta profesionala acumulate. 2. 2. Verificarea si certificarea bilantului contabil se vor efectua pe baza Normelor de audit financiar si certificare a bilantului contabil, intricate de CECCAR, avizate, potrivit Legii contabilitatii nr. 2. Obligatiile beneficiarului: a)sa plateasca prestatorului un onorariu de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...(in cifre si litere )in numerar/prin virament bancar in contul indicat la cap. I din prezentul agreement, pe baza de stat de plata/factura fiscala; b )sa asigure conditiile necesare pentru realizarea lucrarilor si prestatiilor(inclusiv cooperarea personalului propriu )si sa puna la dispozitia prestatorului toate informatiile si documentele necesare. LITIGII 5. 1.


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.